Ako si mám nastaviť emailového klienta

 • Outlook express
 • - Nastavenia nájdete v položke Nástroje/Tools.
 • - Nastavte si emailové konto v Účty/Acounts
 • - Kliknite na Pridať/Add-> Poštu/Email
 • - Vpíšte celé meno do položky Zobrazované meno/Display name napríklad Peter Kováč. Stlačte ďalej.
 • - Zadajte e-mailovú adresa/ e-mail address napíšte svoju adresu, ktorá sa bude zobrazovať príjemcovi ako adresa odosielateľa.
 • - Vyberte si protokol, cez ktorý si chcete pozerať emaily.
  • cez POP3 -> sťahujete si poštu na vlastný počítač.
  • cez IMAP -> pošta ostáva na serveri a môžete k nej pristupovať z ktoréhokoľvek počítača pripojeného na internet.
 • - Zadajte názvy emailových serverov:
  • Server prichádzajúcej pošty/incoming mail server mail.speedweb.sk
  • Server odchádzajúcej pošty/outgoing mail server mail.speedweb.sk
  Stlačte ďalej.
 • - Zadajte prihlasovacie meno a heslo.
  Pokiaľ nechcete, aby sa Vám pri každom zapnutí programu zobrazovalo "zadajte heslo" -> zaškrtnite možnosť zapamätať heslo.
  Stlačte ďalej a dokončiť.
 • - Teraz kliknite na Vlastnosti/Properties
  V záložke Obecné/General si môžete zmeniť informácie o užívateľovi a nastaviť si adresu pre odpovede/reply address ak chcete,aby Vám odpovedali na inú adresu, ako je Vaša emailová adresa.
  V záložke Servery/Servers nastavíte, že Server vyžaduje overenie/My server requires autenthification
 • - Ak máte nastavený protokol POP3, stlačte OK a môžete začať prijímať a odosielať emaily.
  Ak máte nastavený protokol IMAP v záložke IMAP je potrebné nastaviť Cestu ku koreňovej zložke/Root folder path na INBOX

Povedali o nás

Máte otázky? Zavolajte nám alebo napíšte.

+421 904 603 250 info@speedweb.sk