Kontakt

Speedweb s.r.o.

Krásnohorská 3166/22

851 07 Bratislava

IČO: 46845682

DIČ: 2023612327

IČ DPH: SK2023612327

Telefon: +421 904 603 250

E-mail: info@speedweb.sk


Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka č.: 84376/B


Orgánom dozoru a dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa podlieha, je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

Kontaktujte Nás

  • Položky označené * sú povinné.
  • Maximálny počet znakov v správe je 300.
  • Údaje, ktoré nám pošlete nespracúvame a neukladáme.